Protecțiadatelor

B(P)ig Brother: O provocare pentru fiecare român, european sau pirat!

EU: Conservatorii si Protectia Datelor

Parlamentul European poate fi considerat Creștin Democrat, cel mai numeros grup fiind Partidul Popular European  sau „PPE” cu 271 de membri. Influența acestora este majoră. PDL, UDMR, PNȚCD din România, Partidul Moderat Suedez si Creștin Democrații din Suedia aparțin acestui grup.

În ultimii ani, PPE a depus eforturi consistente în problemele asociate rețelelor de informații și implicațiile utilizării acestora in viața privată a cetățeniilor. Acesta a desemnat grupuri de studiu pentru a determina elementele necesare pentru consolidarea competivității la nivel European si menținerea valorilor sociale considerate importante, chiar și in mediul digital. Mai jos puteți găsi un bilanț al rezultatelor acestor investigații.

Pe masură ce citeşti următoarele, trebuie să iei în considerare faptul că grupul PPE – din calitatea de politicieni votați, a ales să meargă împotriva cauzelor sociale pe care ar trebui să le susțină. Chiar mai mult, a aprobat propunerile lobby-știlor pentru îndepărtarea protecției cetățenilor prin menținerea caracterului privat al informaţiilor personale ale acestora.

Accesul la internet gratuit și echitabil pentru toți (lucrarea de strategie de la sfârșitul anului 2011)

În această strategie  propusă de echipa special desemnată de către Grupul PPE, pentru investigarea problemelor legate de Internet, se prescriu zece „porunci” – din perspectiva politicienilor conservatori.

Dintre aceste zece reguli, numerele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8 privesc subiectul protejării datelor. Cititorul propunerii Comisiei conservatorilor va fi convins despre bunele intenții ale conservatorilor vizavi de un Regulament sănătos asupra Protecției Datelor Personale. În conformitate cu documentul, acestea vor fi următoarele:

Clarificarea jurisdicției legislative online: Ar trebui să fie foarte clar că atunci când datele unui cetățean european sunt colectate spre procesare, aceasta se va face numai în acord cu Regulamentul European de Protecție a Datelor cu caracter privat, indiferent de locația salvării, stocării sau procesării acestor date.

Asigurarea calității neutre a motoarelor de căutare: Modul de sortare a informațiilor rezultate în urma unei căutari cu ajutorul unui motor de căutare ar trebui să fie făcut cunoscut utilizatorului. Astfel se evită situția defavorabilă în care utilizatorul devine parte din mecanismul competiției în sectorul internetului, între varii interese ce doresc mai multă expunere.

Delimitarea și armonizarea Regulamentului de protecție a datelor cu caracter privat in UE: Regulamentul de protecție a datelor cu caracter privat va fi armonizat într-o manieră coerentă la nivel foarte înalt in UE. Regulamentul de protecție a datelor trebuie sa includă transparență, principiul minimalizării datelor, limitarea în funcție de scopul urmărit, principiul consimțământului, un mecanism de protecție încorporat și oportunități pentru asumarea responsabilității.

Garantarea drepturilor utilizatorilor in rețelele sociale: Informația primită de utilizatori de la rețelele sociale trebuie să fie ușor accesibilă, și foarte explicită în ce privește metodele de colectare, prelucrare și folosire a datelor. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal din rețelele sociale de către utilizator trebuie să fie garantat. De asemenea ,informațiile utiliztorului trebuie să fie stocate în siguranță.

Prohibiția metodelor de determinare a diferitelor profiluri de utilizatori: Va fi interzisă discriminarea rezultată din folosirea acestor metode. De asemenea, avem reguli clar determinate cu privire la urmărirea utilizatorilor prin folosirea urmelor digitale (cookies) sau orice alte metode similare.

Garantarea anonimității utilizatorului: Orice acțiune de colectare de informații prin care utilizatorul poate fi localizat și urmărit geografic, fără consimțământul acestuia, va deveni interzisă. Ar trebui să avem legi foarte dure referitoare la felul în care diverse persoane fizice sau juridice colectează, procesează și manipulează astfel de informații.

Necesitatea serviciilor europene de stocare pe servere cloud: Ar fi nevoie de majorarea investițiilor în servicii europene de stocare pe servere cloud pentru a forma un cadru legislativ pentru standardizare, confidențialitate, protecție a datelor și securitate. În plus, trebuie considerată importanța strategică a stocării informațiilor la nivel local.

O abordare comprehensivă a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană

Această rezoluție propusă în 2011 sub îndrumarea a nu mai puțin de trei renumiți MEP (Axel Voss de la partidul german CDU, Seán Kelly, Irish Fine Gael și Giles Chichester de la British Tories), Parlamentul si Grupul Conservatorilor prevede că:

„… Trebuie să activăm mecanismele necesare pentru înregistrarea consimțământului și retragerea acestuia de către utilizator, consimțământ ce trebuie explicit exprimat și nu doar implicit.” Vezi și opinia lui Kelly paragraful 3, în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a retrage orice excepții de la principiul consimțământului (” interes legitim „, Article 6 (f)).

„… Utilizatorilor li se rezervă dreptul de a se auto-exclude, în contextul rețelelor sociale.” Vezi opinia lui Kelly paragraful 4, în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a rezerva abilitatea utilizatorului de a alege să își șteargă  datele cu caracter personal.

„… Utilizatorii trebuie să dețină decizia, deci controlul, cu privință la acele date pe care le doresc să le facă publice” Vezi opinia lui Kelly paragraful 4, în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a acorda utilizatorilor un grad adecvat de control pentru ca aceștia să fie în măsură de a putea face obiecții cu privire la colectarea de date .

„… Datele personale ale utilizatorului ce pot fi comunicate angajatorului precum și datele personale referitoare la situația profesională a utilizatorului, nu vor fi publicate sau divulgate unei terțe părți fără consimțământul confirmat anterior.” Vezi opinia lui Kelly paragraful 5 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a retrage orice excepții de la principiul consimțământului („interes legitim”, Article 6 (f)).

„… Este necesar, ca atât economia internă ,cât și internetul să funcționeze cât se poate de rapid, și spre deschiderea și interconexiunea ce îl caracterizează și definește, pentru asigurarea portabilității datelor personale.” Vezi opinia lui Matteo paragraful 6 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a păstra și îmbunătăți portabilitatea datelor .

„… Regularizarea colectării și comercializării datelor personale prin includerea acestui aspect în viziunea noilor regulamente pentru protecția datelor. Este importantă accentuarea faptului că regularizarea trebuie sa aibă în vedere includerea informațiilor colectate și folosite nu numai online, dar și prin marketing direct, via serviciile poștale.” Vezi opinia lui Chichester paragraful 9 , în conformitate cu toate propunerilor Partidului Pirat.

„… Este necesar să definim în mod precis înțelesul sintagmei  dreptul de a fi uitat, indicând cerințele relevante și entitățile împotriva carorara acest drept poate fi invocat.” Vezi opinia lui Chichester, paragraful 13 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a clarifica dreptul de ștergere a datelor personale.

„…Cetățenii trebuie să fie în măsură de a își exersa dreptul la informație fără costuri atașate.” Vezi opinia lui Chicester paragraful 14 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a întări oportunitățiile de portabilitate a datelor, ca idee fundamentală.

„…Facilitarea portabilității datelor pe internet, luând în considerare furnizorii de servicii de comunicații – inclusiv modelele acestora de afaceri, sistemul tehnologic existent și interesele legitime ale acționarilor. Este important ca utilizatorii să dețină un grad de control suficient de ridicat asupra informațiilor disponibile în rețea, în așa fel încât să poată utiliza internetul într-o manieră independentă și responsabilă.” Vezi opinia lui Chichester paragraful 16 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a întări oportunitățile de portabilitate a datelor, ca idee fundamentală, cât și accesibilitatea algoritmilor utilizați în scopuri de cercetare.

”…Regulile de securitate și notificare în cazul încălcării confidențialității în cadrul telecomunicațiilor trebuie revizuite și puse în aplicare în toate noile instrumente publice, cu scopul de a obține un mediu sigur pentru toți cetățenii.” Vezi opinia lui Chichester paragraful 29 , în conformitate cu propunerea Partidului Pirat de a menține propunerea Comisiei de a raportarea cerințelor.

”…Invită și susține Comunicarea Comisiei. O abordare comprehensivă a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, cu accentul pus pe întărirea acordurilor existente, noilor principii și mecanisme precum și asigurarea protecției datelor personale la un standard ridicat…” Vezi rezoluția paragraful 1 , în conformitate cu suportul Partidului Pirat pentru propunerea originala a Comisiei referitoare la noile regulamente de protecție ale datelor cu caracter personal.

”…Întărirea politicilor și cerințelor existente, precum pricipiul transparenței, minimalizarea datelor, limitarea determinata de scop, obligativitatea consimțământului explicit, notificarea în caz de încălcare a confidențialității datelor în accord cu Directiva 95/46/EC. De asemenea, îmbunătățirea implementării acestor principii și cerințe în Statele Membre [.] ” vezi rezoluția paragraful 11 .

”… O persoană ar trebui să poată, în orice moment, să afle ce date sunt stocate, de către cine, în vederea cărui scop, pentru ce perioadă de timp și cum sunt aceste date procesate. Mai mult, aceasta ar trebui sa poată să opteze ca datele ce îi aparțin să fie șterse, corectate, restricționate unei anumite audiențe, fără nici un fel de tergiversare. Deasemenea utilizatorul trebuie informat de orice fel de folosire inacceptabilă a datelor personale. ” Vezi rezoluția punctul 17 .

”…Consideră extrem de important ca utilizatorul să își poată exercita drepturile.” Vezi rezoluția paragraful 32 , în completă conformitate cu propunerea Partidului Pirat facută autorității responsabile de protecția datelor cu caracter privat, de interpretarea Regulamentelor, de către persoana privată.

Stiai ca...

...una dintre cele mai semnificative derivari de la legile europene de protectie a datelor se numeste ''interes legitim'' - acesta permite colectarea si procesarea datelor fara ca persoanele in cauza sa isi fi dat consintamantul sau fara ca acestea sa fie constiente cu privire la folosinta datelor lor personale. In Irlanda, interesul legitim permite operatorilor de internet si detinatorilor de copyright sa  interzica consumatorilor providerului accesul la internet . Fara dreptate si fara control democratic!

Guvernul Romaniei a propus in noul proiect de lege de punere în aplicare a Codului de Procedură Penală trimis la Senat niste modificari ale procedurii de acces la datele de trafic stocate in conformitate cu noua lege Big Brother 82/2012Mai multe detalii pe site-ul ApTI:

Pe scurt, două noi importante propuneri: 1. această solicitare poate fi făcută doar cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi. Diferenţa, faţă de actualele prevederi, constă în aceea că autorizarea judecătorului este acum necesară pentru toate organele de urmărire penală, şi nu doar pentru organele de cercetare ale poliţiei judiciare. 2. datele pot fi solicitate doar atunci când există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe. (Bogdan Manolea)

...toti cetateni UE au dreptul sa stie ca datele lor sunt folosite inca din anul 1995? In realitate, pana si cercetatorii  au fost nevoiti sa afle pe cai secrete cum aceasta colectare de date are loc. Asta inseamna ca cunostintele noastre despre faptul ca suntem influentati in mod subtil de catre profilele de consumatori ce ni se aloca sunt foarte scazute in comparatie cu nivelul la care ar trebui sa fie, la care suntem indreptatiti.

...aproape 60% dintre suedezi ar prefera sa nu trebuiasca sa impartaseasca atat de multa informatie privata ca sa aiba acces la serviciile gratuite oferite pe internet. Conform Eurobarometrului atitudinilor cetatenilor europeni cu privire la confidentialitate din anul 2011 suedezii sunt mult mai vigilenti cu organizatiile externe si informatiile lor personale decat alte tari europene.