Protecțiadatelor

B(P)ig Brother: O provocare pentru fiecare român, european sau pirat!

Cum ar putea fi imbunatatit Regulamentul privind Protectia Datelor

Principii generale şi excepţii specifice

Principiul general pe care regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal este construit este faptul că toate persoanele au dreptul de a cunoaște și de a decide asupra modul în care informațiile acestora sunt utilizate. De aceea, orice excepție trebuie să fie distinctă și bine definită. Protecţia datelor, integritatea și confidențialitatea sunt importante pentru democrație, iar noi trebuie să construim democrația noastră pe aceste principii: Îndrăzneşte sa alegi valorile potrivite pentru viitor!

Oferă autorităţilor responsabilitatea de a evalua protecţia datelor cetăţenilor

În propunerea curentă se intenționează ca responsabilitatea pentru regulament să revină autorităţii de protecție a datelor aflată în același stat membru ca și societatea sau autoritatea care este supusă verificării. Toţi indivizii europeni ar avea un control şi o influenţă mult mai mare asupra Regulamentului privind Protecţia Datelor dacă Autoritatea de Protecţie a Datelor proprie cetăţenilor ar deţine responsabilitatea primară î conducerea implementării regulamentului. Acest lucru nu înseamnă că autorităţile sau companiile private au de suferit din pricina lipsei de continuitate, deoarece autorităţile guvernamentale responsabile de protecţia datelor vor coopera cu autoritatea de protecţie a datelor cetăţenilor. În Suedia, de exemplu, acest lucru ar însemna că întreprinzătorii privaţi ar putea întotdeauna conta pe Consiliul Inspectării Datelor pentru a le reprezenta interesele.

Portabilitatea datelor

Trebuie să creăm o regulă generală în regulamentul privind protecţia datelor personale. Informaţiile despre noi, de la noi și pentru noi sunt ale noastre. Acesta este un aspect important al vieţii cotidiene și are un impact mare asupra modului în care acționăm ca indivizi și grupuri sociale în situații și în viață. Avem nevoie de o lege puternică şi clară care să prevadă ca atunci când o companie privată sau o autoritate a folosit datele noastre personale să avem ulterior acces la informaţii cu privire la modul cum acestea au fost folosite.

Accesul la algoritmi

Avem nevoie de reguli clare și puternice care să ofere posibilitatea cercetătorilor şi persoanelor fizice să afle despre felul în care datele noastre sunt folosite. Avem nevoie de acces la algoritmii utilizaţi, deoarece altfel nu putem efectua cercetări și studii despre ceea ce se întâmplă de fapt cu informațiile noastre personale și nu putem aprecia modul în care ne afectează viețile. Avem de asemenea de făcut o alegere socială care să funcţioneze pentru toți oamenii întru transparență, imagine de ansamblu, autonomie și auto-determinare.

Dreptul de a-ţi fi şterse datele

Avem nevoie de o lege clară și puternică pentru opţiunea de a ne fi eliminate datele. Dacă de exemplu ai predat informațiile tale personale unui operator, unei rețele social-media, unei agenții guvernamentale sau unei înterprinderi, trebuie sa fii capabil să închei relaţia creată cu această parte. Când această relaţie nu mai este reciprocă şi nu mai beneficiezi de serviile oferite, este nedrept ca această parte să continue în a identifica şi a-şi manifesta influenţa asupra ta. Orice excepţie de la această regulă care prevede că avem dreptul de a interzice anumitor baze de date să ne acceseze informaţiile trebuie să fie bine definită şi corect formulată.

Protecţia confidenţialităţi

Avem nevoie de o lege a protecției datelor personale care să promoveze protecţia confidenţialităţii, un model care nu numai că se va baza pe faptul că au fost înființate o serie de reguli și legi, dar care va  investi într-o infrastructură care va împlini cu succes scopul nostru de a proteja datele personale.

Norme clare de consimţământ şi tratament

Avem nevoie de limite clare cu privința la când, cum și în ce scopuri sunt colectate datele noastre personale. Interesul legitim trebuie să fie apărat, iar excepţiile strecurate ar trebui eliminate din regulament. Baza tuturor interacțiunilor din societatea noastră este faptul că toate persoanele fizice și juridice sunt informate și sunt conştiente şi în măsură să consulte propriile interacţiuni. Legea privind protecția datelor nu poate fi singura excepție.

Eliminarea excepţiilor generale

Eliminarea excepției „intereselor legitime” care sunt în prezent în PUL § 10 (f) din propunerea Comisiei de regulament Articolul 6 litera (f). Excepțiile generale existente care permit colectarea fără permisiune se justifică prin existenţa unui „interes public” (adică un interes vag, care poate fi atribuit tuturor). Acest tip de „ interes legitim” este un fenomen anormal în legea europeană care a acordat dintr-o data tuturor celor interesaţi posibilitatea de a decide în mod unilateral dacă au un interes în a iniţia relaţii contractuale cu o altă parte (cel mai des o persoană privată) care nu trebuie să fie informată despre faptul că respectivul contract a fost iniţiat sau despre ce înseamnă acest contract. TOTAL INJUST!

Cerinţe adecvate pentru păstrarea datelor

Regulamentul de protecție a datelor protejeaza cetăţenii europeni de abuzuri din partea companiilor private sau organizatiilor guvernamentale. Autoritățile care fac presiuni pentru punerea în aplicare a sistemelor de colectare a datelor ar trebui sa fie obligate să investigheze cu atenție consecințele suferite de cetățeni. Trebuie să se impună cerințe adecvate de păstrare a datelor, iar autorităţile care ne păstrează datele ar trebuie sa primească suficiente resurse pentru a fi capabile să evalueze şi să monitorizeze corect acele  proiecte care pot influenţa şi interveni în confidenţialitatea datelor noastre.

Raportând scurgerile de date

Ar trebui să cerem companiilor și agențiilor guvernamentale să raporteze în termen de o zi dacă a existat o scurgere de date. Pentru a evalua amploarea acestor probleme și a încerca să le prevenim pe viitor, atât societatea, cât şi indivizii și companiile de orice fel trebuie să obțină informații de încredere și cunoștinte cu privire la ceea ce se întâmplă cu datele lor personale. Este totuşi vorba de un ecchilibru de putere – trebuie să ne construim legislaţia după principiile democratice care îi favorizează pe toţi.

Libertatea artistică

Regulamentul pentru Protectia Datelor conține deja o excepție explicită care vizează libertatea de exprimare și libertatea jurnalistică. Acest lucru ar trebui extins pentru a include şi exprimarea artistică.

Acordarea posibilităţii ca mai multe grupuri sa fie apărate de protecţia datelor

Guvernul suedez a condus un studiu în 2009 care arată că unele grupuri, în special cel al solicitanților de locuri de muncă, stagiarii şi angajaţii inactivi ai agenţiilor de muncă temporară sunt protejaţi în prezent într-un mod foarte inadecvat de regulile de protecţie a datelor. Prin urmare, ar trebui ca aceste grupuri să fie incluse în cadrul regulamentului în asa fel încât să îşi dea consimţământul cu privire la datele personale care vor fi colectate şi procesate, mai mult, este nevoie ca acest tip de date să fie tratate cu grijă suplimentară, având în vedere diferenţa de putere şi influenţă dintre cele două părţi.

Stiai ca...

...aproape 60% dintre suedezi ar prefera sa nu trebuiasca sa impartaseasca atat de multa informatie privata ca sa aiba acces la serviciile gratuite oferite pe internet. Conform Eurobarometrului atitudinilor cetatenilor europeni cu privire la confidentialitate din anul 2011 suedezii sunt mult mai vigilenti cu organizatiile externe si informatiile lor personale decat alte tari europene.

...una dintre cele mai semnificative derivari de la legile europene de protectie a datelor se numeste ''interes legitim'' - acesta permite colectarea si procesarea datelor fara ca persoanele in cauza sa isi fi dat consintamantul sau fara ca acestea sa fie constiente cu privire la folosinta datelor lor personale. In Irlanda, interesul legitim permite operatorilor de internet si detinatorilor de copyright sa  interzica consumatorilor providerului accesul la internet . Fara dreptate si fara control democratic!

...toti cetateni UE au dreptul sa stie ca datele lor sunt folosite inca din anul 1995? In realitate, pana si cercetatorii  au fost nevoiti sa afle pe cai secrete cum aceasta colectare de date are loc. Asta inseamna ca cunostintele noastre despre faptul ca suntem influentati in mod subtil de catre profilele de consumatori ce ni se aloca sunt foarte scazute in comparatie cu nivelul la care ar trebui sa fie, la care suntem indreptatiti.

Guvernul Romaniei a propus in noul proiect de lege de punere în aplicare a Codului de Procedură Penală trimis la Senat niste modificari ale procedurii de acces la datele de trafic stocate in conformitate cu noua lege Big Brother 82/2012Mai multe detalii pe site-ul ApTI:

Pe scurt, două noi importante propuneri: 1. această solicitare poate fi făcută doar cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi. Diferenţa, faţă de actualele prevederi, constă în aceea că autorizarea judecătorului este acum necesară pentru toate organele de urmărire penală, şi nu doar pentru organele de cercetare ale poliţiei judiciare. 2. datele pot fi solicitate doar atunci când există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe. (Bogdan Manolea)